Cai-Ulrich von Platen

Portræt af en gade
Københavns Bymuseum, 1978

Gennem nogle år lavede jeg malerier, tegninger og fotografier der fortalte om livet i Rantzausgade på Nørrebro i København. Jeg boede selv i gaden, lige overfor Anna og Emanuel, et ældre ægtepar som jeg besøgte og lærte at kende. Jeg malede deres portrætter og nogle episoder fra deres lange liv. Men først og fremmest malede jeg en række gadescener, - mennesker jeg havde set i gaden foran en af forretningsfacaderne.
Det var mit eget ønske at billederne skulle vises på Københavns Bymuseum og ikke i en billedkunstnerisk sammenhæng. Museets fokus på den lokalt forankrede dokumentarisme var den kontekst som passede bedst til mine billeder.