Cai-Ulrich von Platen

Gud og Grammatik
Charlottenborg, Kbh. 1984

"New World Radiation"
I samarbejde med Morten Skriver, Christian Skeel og Henrik S. Holck

I gennem et par år var samarbejdet med Morten Skriver og Christian Skeel min vigtigste platform. Især de mange diskussioner vi havde, udvidede feltet for hvordan kunst, liv og samfund kan interagere. At finde billeder, i stedet for at lave dem, blev en metode.
Installationen til Gud og Grammatik var det mest åbne, legende og involverende projekt vi lavede sammen. Læs en mere udførlig beskrivelse af rummet på Skeel & Skrivers hjemmeside.
www.skeel-skriver.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=217