Cai-Ulrich von Platen

S.O.U.P. (Sol Over Urbanplanen)
Urbanplanen, Kbh. 2008

SOUP var et tværæstetisk kunstprojekt, der satte spot på det almene boligbyggeri Urbanplanen på Vestamager i København. Statens Kunstfond nedsatte i efteråret 2007 en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af billedkunstnerne Cai Ulrich von Platen og Kaj Nyborg, arkitekterne Gitte Juul og Carsten Hoff samt udstillingsstedet Overgaden Institut for Samtidskunst til at komme med bud på en mulig revitalisering af områdets forsømte Solvang Center.

Centret var oprindeligt tænkt som et kulturelt, socialt og merkantilt samlingspunkt for hele den nye visionære by Urbanplanen, som blev delvist opført på den bare Amager Fælled sidst i 1960’erne. Det legendariske navn Urbanplanen siger de fleste københavnere noget og alligevel ved kun ganske få, hvor byen egentlig ligger. Men da bydelen blev rejst for 40 år siden, opført og opkaldt efter den daværende Overborgmester Urban Hansen, var stedet et omstridt midtpunkt for datidens diskussioner om byfornyelse.
Med til historien hører imidlertid også en misligholdelse og udtømning af den modernistiske helhedsplans oprindelige visioner og funktioner, og bydelens dengang storstilede indkøbscenter står i dag halvtomt hen. SOUP har haft til hensigt at genopdage Solvang Centrets oprindelige stof og idé i samspil med det eksisterende livs kvaliteter.

I foråret 2008 omdannede arbejdsgruppen i samarbejde med områdets lokale beboere det nedslidte Solvang Center til et levende billede på en mulig fremtid for stedet i skalaen 1:1: ét stort hybridt hus, som to uger i juni inviterede offentligheden indenfor til udstillinger, bazar, biograf, bibliotek, spisesteder, taghave, lokalmuseum og meget andet.
Se nærmere: www.soloverurbanplanen.dk

Projektet er desuden dokumenteret I bogen SOUP- et midlertidigt kunst – og arkitekturprojekt I Urbanplanen.
Se nærmere: http://www.forlagetvandkunsten.dk/109228/
Mit bidrag til bogen kan læses og downloades her.

Lokalmuseet