Cai-Ulrich von Platen

Folkelige Monomenter
18 steler i Køge 2011

I Køge har man startet et udviklingsprojekt, der hen af vejen skal forvandle den sydlige del af industrihavnen til en attraktiv bydel. Som noget af det første sætter man fokus på havnens nuværende potentialer og man har desuden etableret Tråden, en rute der går fra Køge Torv ud til yderste molespids. 18 steder undervejs er ruten markeret af en betonstele. På stelerne er monteret 2 plancher hvor man på den ene kan læse om stedets historie og på den anden kan informere sig om de konkrete byudviklingsplaner. Min opgave var at tilføje stelen et tredje element, en kunstnerisk kommentar, der gjorde at stelen også blev til et billede, en skulptur eller et monoment, om man vil.