Cai-Ulrich von Platen

Udkog og Essays
Møstings Hus, Frederiksberg 2014

I samarbejde med Jørgen Carlo Larsen

Værkerne i hvert af de fire udstillingsrum repræsenterede en tidsperiode i vores eget liv. "Den tidlige barndom", "Ungdommen" (der hvor kunsten begynder at blive en mulig løbebane), "Lige nu" (den modne alder, hvor arbejdet hviler på erfaringen) og endelig "Fremtiden".
Det erindringsstof og de overvejelser som værkerne udsprang af, beskrev vi i nogle korte tekster, der blev trykt i en A3-folder og givet til alle udstillingsgæster.

A3 folder